Produkti Pakalpojumi Serviss Klienti Par mums Kontakti  LV  RU  EN
Apsardzes signalizācija
Pieejas kontroles sistēma
Video novērošana (CCTV)
Integrētās drošības sistēmas
Ugunsdzēsības signalizācija
Izziņošanas un apskaņošanas sistēmas
Perimetra apsardze
Atslēgu menedžmenta sistēmas
Darba laika uzskaite
Pieejas kontroles sistēma

Iepriekš izplānota, elektroniski organizēta un kontrolēta personāla un apmeklētāju plūsma jūsu objektā garantē, ka līdz minimumam tiek samazināts risks nepiederošām personām iekļūt tām aizliegtajās zonās, kā arī nodrošina administrāciju ar pilnīgu informāciju par jebkura darbinieka atrašanos objektā konkrētā laikā un vietā. Pieejas kontroles kartiņa vienlaicīgi var kalpot kā darbinieka identifikācijas dokuments, durvju atslēga, signalizācijas ieslēgšanas/izslēgšanas instruments un maksāšanas līdzeklis par objektā pieejamajiem pakalpojumiem.Firmas ENTRA speciālisti ātri un kvalitatīvi aprīkos jūsu objekta durvis ar visām nepieciešamajām pieejas kontroles iekārtām, neatkarīgi no tā, vai jāaprīko tikai vienas vai vairāki simti durvju.

Izmantojam tehnoloģiski attīstītāko kompāniju JANTAR, APOLLO, KERI, IDCS, HID un MOTOROLA izstrādājumus

Automātiskās sistēmas pieejas kontrolei

Sakārtota cilvēku un autotransporta kustība uzņēmumā ne tikai palielina drošību, bet ceļ arī tā darba ražīgumu. Iekļūšana objektā un pārvietošanās tajā notiek stingri ievērojot pieņemtos iekšējās kārtības noteikumus. Par to rūpējas elektroniski vadāmās mehāniskās iekārtas.

Automātiskās barjeras un turniketes regulē darbinieku un apmeklētāju plūsmu, slūžu sistēmas garantē paaugstinātu drošību piekļūšanai sevišķi svarīgām objekta zonām, auto barjeras regulē automašīnu kustību auto stāvvietās, laukumos un caurlaides punktos.
Produkti Pakalpojumi Klienti Par mums Kontakti Serviss