Mēs esam drošības sistēmu speciālisti

Mēs veicam drošības sistēmu projektēšanas, piegādes, montāžas, programmēšanas un tehniskās apkalpošanas darbus


Mūsu uzņēmums

SIA ENTRA ir dibināta 1997.gadā. Uzņēmumu izveidoja darbinieki ar akadēmisko un speciālo tehnisko izglītību un darba pieredzi elektronikā, mehānikā un uzņēmējdarbībā.
Iepriekšējās zināšanas un pārliecība bija pamats, kāpēc ENTRA par savu biznesa virzienu izvēlējās drošības sistēmu projektēšanu, montāžu un apkalpošanu.

Projektējam, piegādājam, montējam, apkalpojam:

 • Apsardzes signalizācijas sistēmas
 • Videonovērošanas sistēmas
 • Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas
 • Centralizētās izziņošanas sistēmas
 • Piekļuves kontroles sistēmas
 • Pieejas kontroles sistēmas
 • Darba laika uzskaites un kontroles sistēmas
 • Atslēgu menedžmenta sistēmas
 • Apskaņošanas sistēmas
 • Datu tīklus

Mūsu klienti

Kopš mūsu darbības sākuma esam īstenojuši vairākus tūkstošus dažādas sarežģītības projektu. ENTRA montētās drošības sistēmas darbojas valsts un pašvaldību iestādēs, valstiski svarīgas nozīmes un militāros objektos, ražošanas uzņēmumos un tirdzniecības ķēdēs, firmu birojos un privātajā sektorā. Mums ir vairāki simti klientu visā valstī, kas ilglaicīgi ir uzticējuši mums savu drošības sistēmu tehnisko uzraudzību, papildināšanu, uzlabošanu un modernizēšanu.

"Strādājam, lai ar lepnumu varam atskatīties uz paveikto,
lai katrs darbinieks būtu gandarīts, ka ir daļa no ENTRA."

Alfrēds Lukaševičs, valdes priekšsēdētājs

Apliecības, Licences, Sertifikāti

 • Komersanta reģistrācijas apliecība (reģistrācijas datums uzņēmumu reģistrā 03.12.1997.; komercreģistrā 29.04.2004.);
 • Apsardzes darbības speciālā atļauja (licence) Nr.103/2016-ATSI  Apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanai, kas ietver apsardzes tehnisko risinājumu projektēšanu, apsardzes tehnisko sistēmu uzstādīšanu un apkalpošanu (izsniedzējs: LR IeM Valsts policijas licencēšanas komisija, 21.10.2016.);
 • Būvkomersanta reģistrācijas apliecība ar būvkomersanta reģistrācijas Nr.2292-R, (reģistrācijas datums 13.04.2006.);
 • Industriālās drošības sertifikāts (IDS) Nr.340  par komercsabiedrības tiesībām veikt iepirkumus valsts vajadzībām, kuru izpildes gaitā nepieciešams veikt darbus ar valsts noslēpuma objektiem līdz slepenības pakāpei SLEPENI ieskaitot (izsniedzējs: LR SAB Nacionālā drošības iestāde).